Svårare med hemundervisning

Det krävs enligt den svenska staten från och med läsåret 2011/2012 "synnerliga skäl" för att få hemundervisa sina barn, vilket rent praktiskt gör att det inte går alls. Det finns i USA en stark rörelse för hemundervisning, men tyvärr verkar det inte finnas i Sverige. Skolan är en av statens främsta vapen för att få befolkningen medgörlig. Det är ju till och med ett av de uttalade målen för skolundervisningen. Att staten styr skolan är en oerhört dålig idé, men det kommer inte inom den närmsta framtiden ändras då folk är ilurade att den måste vara statlig för att garantera att alla får en utbildning. Hemundervisade barn i USA presterar dessutom bättre på standardiserade test.

Tänk efter lite vad det innebär med skolplikt och förbud av hemundervisning. Det innebär att man med hot om våld (eller faktiskt fysiskt våld) tvingar människor in i ett statligt skolsystem. Det kan aldrig vara okej, men som med så mycket annat som gäller staten vägrar folk att se detta.

Eftersom skolundervisningen dessutom drivs som ett statligt monopol blir kostnaden för den skyhög och kvaliteten mycket låg. Detta gäller alla monopol, överallt, alltid. Det är en ekonomisk lag, se mina tidigare inlägg om ekonomi samt mises.se och mises.org.

När vi gräver guld i Utah

Utah har godkänt guld och silver som betalningsmedel. Båda husen i den amerikanska delstatens kongress har nyligen drivit igenom detta på grund av det stora missnöjet med den federala centralbanken ("The Fed", en privat bank som ingen har insyn i). Detta är helt fantastiskt eftersom valutor uppbackade med ädelmetaller eller liknande är en förutsättning för en fungerande ekonomi. Guld är alltid guld och används som betalningsmedel för att det har ett värde i sig. Vi kommer förhoppningsvis se mer och mer av detta nu när dollarn går mot en kollaps. Läs mer om valutor på mises .se och .org.

FreedomFest 2011 i Stockholm

Den 14 maj arrangeras FreedomFest på Myntkabinettet i Stockholm. Jag har redan anmält mig och har höga förväntningar.

Jag tycker däremot att det är synd att de har med föreläsningar om klimatfrågan, jag förstår inte vad en rent vetenskaplig fråga som denna har där att göra. Jag förstår att man vill ha med politiskt inkorrekta åsikter, men det här är bara onödigt. Själv har jag ingen uppfattning i frågan eftersom jag inte har den relevanta kompetensen inom området. Jag vill dock inte att folk ska avfärda libertarianer bara för att de tror att vi är "såna där klimatskeptiker". Det kanske är otaktiskt att blanda in klimatdebatten. Jag såg dock Maggie Thauersköld Crusell debattera kärnkraft i SvT Debatt och hon var väldigt bra, till skillnad från det irrationella stolpskottet till skådespelare hon debatterade mot (som får vara anonym).

Yury Fedotov: "missbruk är en sjukdom inte ett brott"

FN:s chef för narkotikafrågor har nyligen uttalat sig om att missbruk bör ses som en sjukdom och inte ett brott. Maria Larsson uttalar sig istället om Sveriges "officiella" inställning i frågan, där hon menar att Sverige är ett föregångsland. Förmågan att tänka rationellt saknas som vanligt hos politikerna. I Sverige har det tidigare knappt gått att diskutera dessa frågor och bland våra ledande politiker verkar det fortfarande inte gå.

Det är jättebra att avkriminalisera bruk av narkotika, i till exempel Portugal där man gjort detta har de narkotikarelaterade problemen föga förvånande minskat. Även länder som Schweiz har blivit mindre restriktiva och missbrukare kan där få heroin på recept. Politikerna har dock missat en sak, de vill fortfarande att produktion och försäljning av narkotika ska vara kriminellt. Det är fantastiskt vilken bisarr verklighetsbild de har. Det är ju det faktum att det är olagligt som skapar alla dessa problem, både när det gäller bruk och produktion av narkotika. Förbudet gör att det är högrisktagande och samvetslösa brottslingar som sköter narkotikadistributionen.

Vissa klarar av att se att förbud av bruk leder till att narkotikamissbrukare blir kriminella, men de förstår inte att förbud mot produktion och försäljning leder till lika stora problem.

Se tidigare inlägg: Narkotikalegalisering

RSS 2.0